Các chiến lược bổ sung thông tin trong elearning

Trong giáo dục người trưởng thành, đặc biệt là trong lĩnh vực học tập trực tuyến (elearning), nguyên tắc bổ sung thông tin chi tiết đóng vai trò quan trọng trong tăng cường sự tham gia và hiểu biết của người học. Việc bổ sung này làm phong phú nền tảng kiến thức của một người với các chi tiết và kết nối. Nó giống như đan xen các chủ đề mới vào một tấm thảm hiện có. Khoa học nhận thức cho rằng khả năng hiểu biết thực sự xuất hiện khi người học tích hợp thông tin mới với nền tảng kiến thức đã có từ trước để tạo ra khung hiểu biết gắn kết và vững chắc hơn.

Bổ sung trong học tập người trưởng thành: một cái nhìn cận cảnh hơn

Hãy xem xét trường hợp điển hình của đối tượng này. Họ tham gia vào một chương trình học tập trực tuyến trong khi phải cân nhắc giữa trách nhiệm nghề nghiệp và cam kết cá nhân. Thông thường, họ thấy mình đã kết thúc một phần, đã đọc hoặc xem rất nhiều nhưng tiếp thu được rất ít tài liệu. Đây chính xác là khi mà sự bổ sung thông tin trở nên quan trọng.

Bổ sung đóng vai trò thúc đẩy quá trình xử lý thông tin sâu hơn bằng cách thiết lập mối liên hệ giữa nội dung mới và những gì đã biết. Quá trình này có thể liên quan đến áp dụng các khái niệm lý thuyết và các tình huống thực tiễn, diễn đạt lại nội dung bằng ngôn từ của chính mình để nâng cao hiểu biết hoặc làm sáng tỏ các nguyên tắc và phương pháp cơ bản của một chủ đề.

Ví dụ minh họa thực tế

  • Liên hệ một lý thuyết quản lý mới với tài liệu chuyên môn hiện có, từ đó bối cảnh hóa tài liệu học tập
  • Sử dụng người nổi tiếng để làm sáng tỏ các khái niệm trừu tượng để làm cho tài liệu gần gũi và dễ hiểu hơn
  • Thực hành áp dụng kỹ năng mới trong một dự án cá nhân hoặc nhóm, từ đó củng cố việc học thông qua ứng dụng.
  • Cô đọng cuộc thảo luận phức tạp thành một bản tóm tắt ngắn gọn, chắt lọc thông tin cốt lõi dễ nhớ và dễ áp dụng.

Bản bổ sung không thực hiện điều gì

  • Lặp lại các thuật ngữ, định nghĩa và sự kiện
  • Nhắc lại suy nghĩ và ý tưởng của người khác mà không tích hợp những hiểu biết hoặc quan điểm cá nhân

Kết hợp bổ sung thông tin vào chương trình elearning

Kết hợp bổ sung thông tin vào chương trình elearning sẽ biến nó từ các hoạt động đơn thuần thành những thay đổi có tác động mạnh mẽ đến hành vi và kết quả. Điều này liên quan đến tích hợp nội dung với thế giới quan hiện có của người học, sử dụng các chiến lược thúc đẩy mối liên hệ giữa hiểu biết hiện có và các khái niệm mới.

Chiến lược bổ sung

  • Bài tập tương tác: Những bài tập này nhắc nhở học viên kết nối lý thuyết với kinh nghiệm của riêng họ, làm cho việc học trở nên phù hợp và dễ nhớ hơn.
  • Công cụ chú thích kỹ thuật số: Cho phép người học tích cực tương tác với tài liệu thông qua ghi chú và bình luận. Tính năng này giúp hiểu sâu hơn bằng cách liên kết thông tin mới với kiến thức hiện có.
  • Diễn đàn thảo luận: Những không gian này cho phép người học diễn đạt rõ ràng và tranh luận về các khái niệm mới theo cách nói của chính họ, thúc đẩy cộng đồng học tập chung và các quan điểm đa dạng.
  • Suy ngẫm cá nhân và thiết lập mục tiêu: Một tính năng mới, khuyến khích người học đặt ra mục tiêu học tập cá nhân và suy ngẫm về tiến trình hướng tới mục tiêu. Nó không chỉ củng cố tài liệu học tập mà còn thúc đẩy sự tự nhận thức và động lực bằng cách điều chỉnh các hoạt động học tập phù hợp với nguyện vọng cá nhân và nghề nghiệp.

Bằng cách kết hợp các yếu tố này, học tập trực tuyến không chỉ đơn thuần cung cấp nội dung mà còn là một hành trình giáo dục toàn diện và phong phú, thúc đẩy quá trình xây dựng để đảm bảo học sâu hơn và ghi nhớ lâu hơn.

Nền tảng khoa học của việc bổ sung thông tin trong elearning

Cơ sở khoa học của bổ sung nêu bật tính hiệu quả trong kết nối thông tin mới và kiến thức hiện có, nâng cao hiểu biết và khả năng áp dụng các khái niệm vào thực tế. Quá trình giúp cho tài liệu dễ nhớ và phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau. Được hỗ trợ bởi nghiên cứu nhận thức, quá trình này giúp kiến thức mới và kiến thức cũ liên kết với nhau để phát triển cả về học thuật và chuyên môn. Sự tham gia tích cực vào các khung nhận thức thông qua bổ sung thông tin phù hợp với các nguyên tắc cho thấy vai trò quan trọng của nó trong việc học tập hiệu quả.

Tóm lại, khi người trưởng thành học thì họ cần vượt qua sự phức tạp của giáo dục trực tuyến theo nhịp độ riêng, được bổ sung thông tin để học sâu hơn và thúc đẩy sự tương tác với nội dung. Bằng cách khuyến khích người học tích cực tích hợp thông tin mới với nền tảng kiến thực hiện có, việc xây dựng không chỉ nâng cao khả năng hiểu mà còn biến nó trở thành trải nghiệm phong phú và phù hợp với cá nhân hơn.

Dịch từ Beyond Memorization: Elaboration Strategies in eLearning

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ