Khóa đào tạo: Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, là cuộc cách mạng của toàn dân. Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Là một người quản lý, nâng cao năng lực chuyển đổi số để đề ra hướng đi cho doanh nghiệp là điều cần thiết thực hiện.

1. Khóa đào tạo chuyển đổi số

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp xây dựng nên những cơ sở dữ liệu từ giá trị thực (biến đổi giá trị nghe, nhìn, cảm nhận được từ thế giới thực) sang dạng số (dạng điện toán được lưu trữ trên máy tính), nên rất thuận lợi cho việc quản lý, khai thác sử dụng. Dữ liệu ngành càng được bổ sung, liên kết, tích hợp với nhau thì càng giảm được nhiều kinh phí xây dựng dữ liệu đơn lẻ, không đồng bộ như trước đây.

Không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết công việc hiệu quả mà chuyển đổi số còn hoạch định được tầm nhìn chiến lược để thực hiện Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có hiệu quả nhất. Nó thay đổi phương thức quản lý của các doanh nghiệp theo hướng đơn giản về cơ cấu, logic, kế thừa, hiệu quả về hoạt động, hội nhập với quốc tế. Bên cạnh đó, nó còn tạo ra những thay đổi lớn trong chuỗi giá trị hàng hóa và cung ứng sản phẩm; tự động hóa nâng cao hiệu suất công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, gia tăng mạnh mẽ giá trị sản xuất, chất lượng dịch vụ công.

Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo “Chuyển đổi số chuyên sâu cho đội ngũ thực thi và triển khai chương trình”

2. Đối tượng tham gia

Khóa học này dành cho:

  • Cán bộ quản lý, lãnh đạo các tổ chức doanh nghiệp
  • Người học đã có kiến thức cơ bản về hoạt động tổ chức/ doanh nghiệp

3. Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Nâng cao và thay đổi nhận thức của đội ngũ quản lý về tầm quan trọng của chuyển đổi số doanh nghiệp nói riêng và đối với quốc gia nói chung.
  • Cung cấp cho các nhà quản lý kỹ năng hoạch định chiến lược, kế hoạch cho chương trình Chuyển đổi số.
  • Sau khóa học, học viên sẽ ứng dụng vào thực tế với mô hình của của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện nay.

4. Nội dung khóa học

Module 1: Quản trị chương trình Chuyển đổi số

Phần 1: Chiến lược và văn hóa trong chuyển đổi số
– Vai trò của văn hóa trong quản trị
– Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến xây dựng chiến lược Chuyển đổi số.

Phần 2: Lãnh đạo trong chuyển đối số
– Vai trò của lãnh đạo
– Các yếu tố trở ngại trong Chuyển đổi số
– Kỹ năng lãnh đạo cần thiết

Phần 3: Văn hóa và xây dựng nguồn lực trong chuyển đổi số
– Vai trò của văn hóa
– Vai trò nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số
– Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Phần 4: Sự điều chỉnh mô hình tổ chức, quản trị và các chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số
– Các nhiệm vụ quản trị
– Các bước thiết lập hệ thống quản trị
– Các chỉ tiêu đánh giá chương trình Chuyển đổi số

Module 2: Dữ liệu và phân tích trong chuyển đổi số

Phần 1: Vai trò dữ liệu và phân tích dữ liệu trong xây dựng chiến lược
– Dữ liệu là gì, phân tích dữ liệu là gì
– Vai trò của phân tích dữ liệu
– Ý nghĩa phân tích dữ liệu trong xây dựng chiến lược

Phần 2: Phương pháp và công nghệ thu thập dữ liệu
– Các công cụ thu thập dữ liệu
– Phương pháp thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu

Phần 3: Trực quan hóa và ra quyết định dựa trên dữ liệu
– Vai trò của trực quan hóa dữ liệu
– Phương pháp trực quan hóa dữ liệu
– Phương pháp phân tích dữ liệu để ra quyết định

Phần 4: Lựa chọn và xây dựng nền tảng dữ liệu tổ chức/ doanh nghiệp
– Mô hình dự đoán dữ liệu
– Ứng dụng của mô hình dự đoán dữ liệu
– Phương pháp xây dựng mô hình kinh doanh hướng dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ