Chuyên gia PHAN THẾ VINH Nghiên cứu sinh – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. ThS. Quản trị Chiến lược – Đại học Quản trị Paris CH Pháp. Kỹ sư Kinh tế – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi Giảng viên: Bộ…

Chuyên gia

PHAN THẾ VINH

Nghiên cứu sinh – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. ThS. Quản trị Chiến lược – Đại học Quản trị Paris CH Pháp.

Kỹ sư Kinh tế – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi

Giảng viên: Bộ môn Quản lý Công nghiệp, Viện Kinh tế & Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chuyên gia tư vấn, đào tạo quản trị doanh nghiệp.

Phó chủ tịch – Giám đốc Kinh doanh – Công ty Five9 Việt Nam (Doanh nghiệp đi đầu trong việc cung cấp giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt nam với Doanh thu ~ 1200 tỷ).

Giám đốc Vận hành – Công ty Five9 Việt Nam. Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý – Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trưởng Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng – Tổng công ty Viễn thông Viettel. Chuyên gia tư vấn, Trung tâm CSKH – Tổng công ty Viễn thông Viettel.

Giám đốc Đầu tư và Phát triển dự án – Công ty CP Đầu tư HD (Quyền Trưởng phòng Tài chính – Phó Phòng Tài chính).

Giảng viên Bộ môn Quản lý Công nghiệp – Viện Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.