Chuyên gia PHAN THẾ VINH ThS. Quản trị Chiến lược – Đại học Quản trị Paris Cộng Hòa Pháp. Kỹ sư Kinh tế – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi Với gần 20 năm kinh nghiệm là chuyên gia tư vấn, đào tạo…

Chuyên gia

PHAN THẾ VINH

ThS. Quản trị Chiến lược – Đại học Quản trị Paris Cộng Hòa Pháp.

Kỹ sư Kinh tế – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi

Với gần 20 năm kinh nghiệm là chuyên gia tư vấn, đào tạo quản trị doanh nghiệp. Ông cũng là giảng viên: Bộ môn Quản lý Công nghiệp, Viện Kinh tế & Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Phó chủ tịch – Giám đốc Kinh doanh – Công ty Five9 Việt Nam (Doanh nghiệp đi đầu trong việc cung cấp giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt nam với Doanh thu ~ 1200 tỷ).

Giám đốc Vận hành – Công ty Five9 Việt Nam. Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý – Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trưởng Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng – Tổng công ty Viễn thông Viettel. Chuyên gia tư vấn, Trung tâm CSKH – Tổng công ty Viễn thông Viettel.

Giám đốc Đầu tư và Phát triển dự án – Công ty CP Đầu tư HD (Quyền Trưởng phòng Tài chính – Phó Phòng Tài chính).

Giảng viên Bộ môn Quản lý Công nghiệp – Viện Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.