Chuyên gia NGUYỄN VĂN NHÃ   Tiến Sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, CHDC Đức. Đã có nhiều Công trình khoa học được công bố. Đã tham gia giảng dạy Các khóa/Chương trình đào tạo tiêu biểu về kỹ năng giảng dạy và thuyết trình đã tham gia giảng dạy LĨNH VỰC GIẢNG…

Chuyên gia

NGUYỄN VĂN NHÃ

 

Tiến Sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, CHDC Đức. Đã có nhiều Công trình khoa học được công bố.
Đã tham gia giảng dạy Các khóa/Chương trình đào tạo tiêu biểu về kỹ năng giảng dạy và thuyết trình đã tham gia giảng dạy
LĨNH VỰC GIẢNG DẠY CHUYÊN SÂU
Giảng dạy chuyên sâu về các nội dung: Kỹ năng thuyết trình, diễn thuyết; Kỹ năng làm việc hiệu quả, Quản trị cuộc đời, Kỹ năng sư phạm và giảng dạy hiệu quả… cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Giảng dạy các chuyên đề: Nhân sự, nhân tài, lãnh đạo, chiến lược, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị hoạt động trong các chương trình đào tạo Thạc sĩ liên kết quốc tế và các chương trình đào tạo Thạc sĩ chất lượng cao ở nhiều trường ĐH trong cả nước.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÁC ĐÃ THAM GIA
Hợp tác khoa học tại CHLB Đức do DAAD tài trợ ( 1994, 2000, 2004)
Khoá học về Chương trình và Quản lý Dự án về Công nghệ thông tin tại Singapore (1999); Dự án Quản lý Giáo dục – Lào (2007); Dự án Khảo sát Khoảng cách số – Thái Lan (2009), Philippine (2010); Khóa học Phương thức đào tạo theo tín chỉ – Mỹ (2007) và một số Khóa học về quản trị đại học khác
Khóa học Lý luận chính trị cao cấp, khoá học 1996-1998. Đã nhận Bằng tốt nghiệp loại giỏi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cấp.
Tham gia một số Khoá học bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ trong và ngoài nước.