Chuyên Gia ĐÔ TIẾN LONG Tiến sĩ tại đại học Northcentral, Mỹ. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy, đào tạo và tư vấn cho các trường đại học, doanh nghiệp, tập đoàn, ngân hàng: Tập đoàn Viettel, Công ty Nam Dũng, Công ty Khánh Hòa, Agribank, Ngân hàng BIDV, Vietcombank, Ngân hàng…

Chuyên Gia

ĐÔ TIẾN LONG

Tiến sĩ tại đại học Northcentral, Mỹ.

Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy, đào tạo và tư vấn cho các trường đại học, doanh nghiệp, tập đoàn, ngân hàng: Tập đoàn Viettel, Công ty Nam Dũng, Công ty Khánh Hòa, Agribank, Ngân hàng BIDV, Vietcombank, Ngân hàng Quốc tế VIB, Công ty Xăng Dầu Đường thủy, D&G Vietnam, Vietnam Airlines, VNPT, LISEMCO, Công ty Thanh Bình, Công ty Xây lắp Mỹ Đình 1, Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI, …

Đã có nhiều công trình khoa học được nghiên cứu và công bố