Chuyên Gia ĐÔ TIẾN LONG Tiến sĩ tại đại học Northcentral, Mỹ. Ông là chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm về tái cơ cấu phát triển tổ chức, phát triển lãnh đạo, quản trị chiến lược, quản trị nhân lực và văn hóa doanh nghiệp. Với hơn 25 năm kinh nghiệm tư vấn và…

Chuyên Gia

ĐÔ TIẾN LONG

Tiến sĩ tại đại học Northcentral, Mỹ.

Ông là chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm về tái cơ cấu phát triển tổ chức, phát triển lãnh đạo, quản trị chiến lược, quản trị nhân lực và văn hóa doanh nghiệp. Với hơn 25 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo, ông đã tham gia tư vấn, huấn luyện cho rất nhiều doanh nghiệp, công ty, tổng công ty, ngân hàng và các tập đoàn tư nhân và nhà nước.

Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy, đào tạo và tư vấn cho các trường đại học, doanh nghiệp, tập đoàn, ngân hàng: Tập đoàn Viettel, Công ty Nam Dũng, Công ty Khánh Hòa, Agribank, Ngân hàng BIDV, Vietcombank, Ngân hàng Quốc tế VIB, Công ty Xăng Dầu Đường thủy, D&G Vietnam, Vietnam Airlines, VNPT, LISEMCO, Công ty Thanh Bình, Công ty Xây lắp Mỹ Đình 1, Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI, …

Đã có nhiều công trình khoa học được nghiên cứu và công bố.