Chuyên Gia HOÀNG TRUNG DŨNG Tiến sĩ tại đại học tổng hợp Poitiers, Cộng hòa Pháp. Nhiều năm giữ những vị trí quản lý tại các tập đoàn lớn: Tasco, MSBBank, … Lĩnh vực tư vấn và đào tạo chuyên sâu: Văn hóa doanh nghiệp, Đào tạo và huấn luyện đội ngũ, Quản lý bán…

Chuyên Gia

HOÀNG TRUNG DŨNG

Tiến sĩ tại đại học tổng hợp Poitiers, Cộng hòa Pháp.

Nhiều năm giữ những vị trí quản lý tại các tập đoàn lớn: Tasco, MSBBank, …

Lĩnh vực tư vấn và đào tạo chuyên sâu: Văn hóa doanh nghiệp, Đào tạo và huấn luyện đội ngũ, Quản lý bán hàng, Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, Xây dựng chiến lược kinh doanh, ….