Chuyên Gia NGUYỄN ĐĂNG MINH Thạc sĩ Kỹ thuật tại đại học tổng hợp Tokyo. Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại đại học Nagoya Nhật Bản. Nhiều năm làm tư vấn cho các tập đoàn đa quốc gia:Honda Lock VN, Orion VN, Cty điện lực Cà Mau … Hơn 8 năm là chuyên gia…

Chuyên Gia

NGUYỄN ĐĂNG MINH

Thạc sĩ Kỹ thuật tại đại học tổng hợp Tokyo.

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại đại học Nagoya Nhật Bản.

Nhiều năm làm tư vấn cho các tập đoàn đa quốc gia:Honda Lock VN, Orion VN, Cty điện lực Cà Mau …

Hơn 8 năm là chuyên gia và là trưởng dự án triển khai tại Tập đoàn Toyota Nhật Bản.