Chuyên Gia PHAN TẤT THỨ Giảng Viên quốc tế Chương trình Doanh nhân Empretec, Đại Học Havard. Chuyên gia hàng đầu, tác giả của nhiều mô hình quản trị nổi tiếng tại Việt Nam Hơn 10 năm kinh nghiệm về phân tích thị trường, xúc tiến thương mại, điều phối kinh doanh, quản trị thông…

Chuyên Gia

PHAN TẤT THỨ

Giảng Viên quốc tế Chương trình Doanh nhân Empretec, Đại Học Havard.

Chuyên gia hàng đầu, tác giả của nhiều mô hình quản trị nổi tiếng tại Việt Nam

Hơn 10 năm kinh nghiệm về phân tích thị trường, xúc tiến thương mại, điều phối kinh doanh, quản trị thông tin, trong các tập đoàn đa quốc gia và tổ chức quốc tế;

Là chuyên gia về tư vấn và đào tạo các chuyên đề: tiếp thị, chiến lược kinh doanh, quan hệ công chúng (PR), bán hàng, quản trị điều hành …

Được UNCTAD cấp chứng nhận.