Công ty TNHH Đào Tạo & Tư Vấn Phát Triển Doanh Nghiệp LCT chuyên về đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp, tập đoàn trên khắp mọi miền đất nước, với nhiều chương trình đa dạng, phù hợp với từng đối tượng học viên và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Để thực hiện hóa sứ mệnh của mình, Công Ty LCT đã và đang triển khai nhiều chương trình học tập dành cho cán bộ quản lý, vì cán bộ quản lý là một trong những giá trị quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo dành cho cán bộ quản lý giúp doanh nghiệp có tầm nhìn khái quát hơn về sự ảnh hưởng bên ngoài và bên trong đến tương lai của doanh nghiệp. Ngoài ra, các chương trình đào tạo này còn giúp các cán bộ quản lý phát triển kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của bản thân, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường, cũng như hiểu rõ hơn về từng nhân viên v.v.

Bên cạnh việc phát triển năng lực cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp cũng cần phát triển năng lực làm việc cho nhân viên, vì con người là tài sản quý nhất của mọi tổ chức. Tài sản đó là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hiểu được điều này, nên ngoài các chương trình đào tạo dành cho cán bộ quản lý, Công Ty LCT còn cung cấp nhiều chương trình đào tạo khác nhau dành cho nhân viên để giúp các doanh nghiệp hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển các kỹ năng như kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm v.v.