Tầm Nhìn

Thế giới đang ở giai đoạn khởi phát của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra cấu trúc và sự vận hành mới cho nền kinh tế dựa trên ứng dụng công nghệ cao, mạng lưới internet kết nội vạn vật, trí tuệ nhân tạo, robot thông minh, công nghệ blockchain, điện toán đám mây …, đây vừa là thời cơ và thách thức cho sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty LCT sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để:

 1. Nắm bắt tốt thời cơ
 2. Vượt qua những thách thức
 • Góp phần tạo nên sự thành công doanh nghiệp.
 • Nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp.
 • Nâng cao năng lực của đội ngũ hiện tại.
 • Tạo việc làm cho người lao động.
 • Tạo ra các giá trị cho xã hội.

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn phát triển doanh nghiệp uy tín, chất lượng hàng đầu tại việt nam, góp phần cho sự phát triển của doanh nghiệp trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Giá trị cốt lõi

 • Cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn chất lượng cao cho khách hàng
 • Luôn lắng nghe, học hỏi, chia sẽ cùng khách hàng.
 • Trải nghiệm học tập – Lĩnh hội kiến thức – Lan tỏa giá trị
 • Môi trường  làm việc chuyên nghiệp hiệu quả
 • Vì sự phát triển và tiến bộ của xã hội.