Category Archives: Tư vấn

Giải pháp cho các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn là sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.

Đối với từng doanh nghiệp, việc xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược công nghệ thông tin, chiến lược nhân sự v.v, là những vấn đề chuyên sâu và mang tính chiến lược, giúp doanh nghiệp có thể phát triển bền vững.

Công ty TNHH Đào Tạo & Tư Vấn Phát Triển Doanh Nghiệp LCT chuyên cung cấp các giải pháp tư vấn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với sự hợp tác của các chuyên gia đã và đang giữ những vị trí quản lý trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia, Công Ty LCT cam kết giúp doanh nghiệp có thể giải quyết khó khăn hiện tại và phát triển hùng mạnh trong việc kết hợp khéo léo giữa lý thuyết & thực tế của từng doanh nghiệp.

LĨNH VỰC TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

 1. Tư vấn về xây dựng chiến lược & kế hoạch đào tạo.
 2. Tư vấn về xây dựng cơ cấu tổ chức & hệ thống mô tả công việc từng chức danh.
 3. Tư vấn về xây dựng hệ thống tiền lương.
 4. Tư vấn về xây dựng quy chế, quy định cho các doanh nghiệp nhỏ & vừa.
 5. Tư vấn về xây dựng mô hình tổ chức cho các doanh nghiệp nhỏ & vừa.
 6. Tư vấn về xây dựng hệ thống quả lý khách hàng.
 7. Tư vấn về xây dựng hệ thống chuỗi & kênh phân phối.
 8. Tư vấn về xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý.
 9. Tư vấn về xây dựng các tiêu chuẩn KPI.
 10. Tư vấn về xây dựng hệ thống KAIZEN, 5S.

QUY TRÌNH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

 1. Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp.
 2. Phân tích nhu cầu của doanh nghiệp.
 3. Đề xuất giải pháp tư vấn.
 4. Xây dựng giải pháp tư vấn.
 5. Thực hiện giải pháp tư vấn.
 6. Theo dõi & điều chỉnh giải pháp.
 7. Hỗ trợ bảo hành sau tư vấn.
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA ĐÀO TẠO
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Họ và tên người liên hệ
Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ