Đào tạo các tiêu chuẩn KPI

1. Khóa học về Kỹ Năng Đào tạo Đánh giá Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp
2. Khóa học về kỹ năng quản lý con người
3. Khóa học về áp dụng phương pháp Kaizen
4. Khóa học về Kỹ năng xây dựng hệ thống KPI
5. Khóa học về kiến thức luật
6. Khóa học về kỹ năng quản trị theo mục tiêu – MBO (KPI, SMART)
7. Khóa học về kỹ năng quản trị kho vật tư thiết bị

Và nhiều khóa học kỹ năng khác

Chưa cập nhật nội dung

Xin lỗi, nhưng không có gì phù hợp với cụm từ tìm kiếm của bạn. Vui lòng thử lại với một số từ khóa khác nhau.

Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ