Category Archives: Đào tạo các tiêu chuẩn KPI

STT

KHÓA HỌC

NỘI DUNG

1

Kỹ năng đào tạo đánh giá chất lượng môi trường,

sức khỏe & an toàn nghề nghiệp

download

2

Kỹ năng quản lý con người

download

3

Kỹ năng ứng dụng phương pháp Kaizen dành cho doanh nghiệp

download

4

Kỹ năng xây dựng hệ thống KPI

download

5

Kỹ năng về kiến thức luật

download

6

Kỹ năng quản trị theo mục tiêu – MBO

(KPI, SMART)

download

7

Kỹ năng quản trị kho vật tư thiết bị

download

Nội dung chi tiết của mỗi chương trình đào tạo có thể thay đổi để phù hợp

  • Yêu cầu đào tạo
  • Thực tế tại mỗi doanh nghiệp
Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ