CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

Là một trong những đơn vị tiên phong và hàng đầu tổ chức khóa học về quản trị cao cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam, LCT tập trung khai thác 3 loại hình đào tạo chính:

Đào tạo doanh nghiệp

Chương trình đào tạo được nghiên cứu và thiết kế phù hợp cho từng doanh nghiệp.

Xem thêm

Đào tạo cá nhân

Đào tạo kỹ năng quản lý, quản trị, kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân viên.

Xem thêm

Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn quản trị DN với công cụ quản trị 4.0, tư vấn KPI, tư vấn ISO.

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC CỦA LCT

    Cảm nhận khách hàng

    Khách hàng & đối tác