Chuyên Gia NGUYỄN ĐỨC TRUNG Phó hiệu trưởng trường đại học Ngân Hàng TP.HCM. Nguyên là phó vụ trưởng Vụ dự báo, Thống kê Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Chuyên gia hàng đầu về tài chính, ngân hàng, dự án đầu tư …  

Chuyên Gia

NGUYỄN ĐỨC TRUNG

Phó hiệu trưởng trường đại học Ngân Hàng TP.HCM.

Nguyên là phó vụ trưởng Vụ dự báo, Thống kê Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Chuyên gia hàng đầu về tài chính, ngân hàng, dự án đầu tư …