Category Archives: Đào tạo các chương trình phổ biến theo chuẩn

 

STT

KHÓA HỌC

NỘI DUNG

1 Kỹ năng vận hành IT chuyên nghiệp

download

2 Kỹ năng quản trị kinh doanh

download

3 Kỹ năng tài chính doanh nghiệp

download

4 Kỹ năng kế toán

download

5 Kỹ năng xây dựng văn hóa doanh nghiệp

download

6 Kỹ năng thuế dành cho doanh nghiệp

download

Nội dung chi tiết của mỗi chương trình đào tạo có thể thay đổi để phù hợp

  • Yêu cầu đào tạo
  • Thực tế tại mỗi doanh nghiệp
Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ