Đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp

Hồ sơ năng lực LCT_Tải xuống

KHÓA HỌC

THEO

CHỨC DANH

         1.         Đào Tạo Cán Bộ Quản Lý

1.1   Cán bộ lần đầu làm quản lý

1.2   Cán bộ quản lý cấp cơ sở

1.3   Cán bộ quản lý cấp trung

1.4   Cán bộ quản lý cấp cao

1.5   Cán bộ lãnh đạo

         2.         Đào Tạo Nhân Viên

KHÓA HỌC

THEO

CHUYÊN ĐỀ

          1.         Khóa Học Về Bán Hàng – Chăm Sóc Khách Hàng

          2.         Khóa Học Về Marketing

          3.         Khóa Học Về Thuế

          4.         Khóa Học Về Luật

          5.         Khóa Học Về Chuyển Đổi Số

          6.         Khóa Học Về Kỹ Năng Giao Tiếp

          7.         Khóa Học Về Nhân Sự

          8.         Khóa Học Về Tài Chính – Kế Toán

Chưa cập nhật nội dung

Xin lỗi, nhưng không có gì phù hợp với cụm từ tìm kiếm của bạn. Vui lòng thử lại với một số từ khóa khác nhau.

Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ