Category Archives: Đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp

KHÓA HỌC

THEO

CHỨC DANH

          1.      Chương trình đào tạo năng lực lãnh đạo cho lãnh đạo quản lý doanh nghiệp

1.1   Lãnh đạo – quản lý công việc

1.2   Phát triển bản thân

1.3   Gắn kết – thúc đẩy nhân viên

                       1.4   Tư duy chiến lược

         2.    Chương trình đào tạo dành cho nhân viên

KHÓA HỌC

THEO

CHUYÊN ĐỀ

          1.        Các khóa học về bán hàng & chăm sóc khách hàng

          2.        Các khóa học về marketing

          3.        Các khóa học về thuế

          4.        Các khóa học về luật

          5.        Các khóa học về chuyển đổi số

          6.        Các khóa học về nhân sự

          7.        Các khóa học về tài chính – kế toán

          8.        Các khóa học về kỹ năng giao tiếp

Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ