Category Archives: Khóa học nghiệp vụ

STT

KHÓA HỌC

NỘI DUNG

1

Kỹ năng tuyển dụng và thu hút nhân tài

download

2

Kỹ năng kế toán chuyên nghiệp

download

3

Kỹ năng về nghiệp vụ văn phòng chuyên nghiệp

download

4

Kỹ năng tổ chức thực thi công việc xuất sắc

download

5

Kỹ năng thư ký – văn phòng

download

6

Kỹ năng quản lý tiền lương và phúc lợi (C&B)

download

Nội dung chi tiết của mỗi chương trình đào tạo có thể thay đổi để phù hợp

  • Yêu cầu đào tạo
  • Đối tượng người học
Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ