Chuyên Gia

ĐÀO XUÂN KHƯƠNG

Tiến sĩ chuyên ngành bán lẻ tại Mỹ. Thạc sĩ về quản trị kinh doanh.

Từng giữ nhiều vị trí quản lý tại: Công ty KCP Việt Nam, Công ty Thời trang Kowil, Công ty MeLinh Plaza, Tập đoàn Phú Thái, Công ty P&G VN 

Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo chuyên đề phân phối và bán lẻ.