Chuyên Gia ĐÀO XUÂN KHƯƠNG Tiến sĩ chuyên ngành bán lẻ tại Mỹ. Thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Từng giữ nhiều vị trí quản lý tại: Công ty KCP Việt Nam, Công ty Thời trang Kowil, Công ty MeLinh Plaza, Tập đoàn Phú Thái, Công ty P&G VN  Nhiều năm kinh nghiệm tư…

Chuyên Gia

ĐÀO XUÂN KHƯƠNG

Tiến sĩ chuyên ngành bán lẻ tại Mỹ. Thạc sĩ về quản trị kinh doanh.

Từng giữ nhiều vị trí quản lý tại: Công ty KCP Việt Nam, Công ty Thời trang Kowil, Công ty MeLinh Plaza, Tập đoàn Phú Thái, Công ty P&G VN 

Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo chuyên đề phân phối và bán lẻ.