Chuyên gia ĐẶNG NGỌC SỰ CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC:Ông Sự là chuyên gia hàng đầu trong việc tiến hành các khóa đào tạo và tư vấn về hoạch định và thực thi chiến lược cho các công ty. Một chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong việc tiến hành các chủ…

Chuyên gia

ĐẶNG NGỌC SỰ

CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC:Ông Sự là chuyên gia hàng đầu trong việc tiến hành các khóa đào tạo và tư vấn về hoạch định và thực thi chiến lược cho các công ty.
Một chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong việc tiến hành các chủ đề thuộc kỹ năng mềm (Soft skills) như: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng làm việc cá nhân, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng bán hàng cho nhiều doanh nghiệp cũng như nhiều dự án quốc tế.
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Đã tiến hành nhiều khóa đào tạo & tư vấn về chiến lược cũng như tiến hành đào tạo các kỹ năng cho các Tổng Công và Công ty Việt nam như Viettel, VNPT, FPT, VINAPHONE, VMS, BIDV, HUD, Vietnam Airlines, Vietcombank, AGRIBANK, Tổng Công ty Xi măng Việt nam, Tổng Công ty Than & Khoáng sản Việt nam, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp…
Là giáo viên biên chế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội (trước khi chuyển về Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm giáo viên vào năm 1999, ông Sự đã có thâm niên 12 năm làm cho các doanh nghiệp và đã từng giữ các cương vị quản lý). Ngoài việc giảng dạy ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội, ông Đặng Ngọc Sự còn là giáo viên chủ chốt của Khoa Quản trị Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà nội. Trong nhiều năm liền, ông Đặng Ngoc Sự đều đạt danh hiệu “Giảng viên xuất sắc của năm – The Teacher Of The Year” trên cơ sở đánh giá của các học viên.