Chuyên Gia

BÙI QUANG VĨNH

 

Tiến sĩ tại Đại Học Nam Úc – UniSA

Giám đốc điều hành của công ty phân phối thuộc tập đoàn Bhatia Brothers.

Viện phó của Viện Marketing Việt Nam