Chuyên Gia BÙI QUANG VĨNH   Tiến sĩ tại Đại Học Nam Úc – UniSA Giám đốc điều hành của công ty phân phối thuộc tập đoàn Bhatia Brothers. Viện phó của Viện Marketing Việt Nam

Chuyên Gia

BÙI QUANG VĨNH

 

Tiến sĩ tại Đại Học Nam Úc – UniSA

Giám đốc điều hành của công ty phân phối thuộc tập đoàn Bhatia Brothers.

Viện phó của Viện Marketing Việt Nam