Chuyên gia NGÔ QUÝ NHÂM     Thạc sỹ nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị, Đại học Lile, Cộng hòa Pháp. Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Tổng hợp Wales (University of Wales), Vương quốc Anh LĨNH VỰC GIẢNG DẠY CHUYÊN SÂU: Giảng dạy chuyên sâu về các nội…

 

 

Chuyên gia

NGÔ QUÝ NHÂM

 

 

Thạc sỹ nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị, Đại học Lile, Cộng hòa Pháp.
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Tổng hợp Wales (University of Wales), Vương quốc Anh

LĨNH VỰC GIẢNG DẠY CHUYÊN SÂU: Giảng dạy chuyên sâu về các nội dung: Kỹ năng quản trị con người; Kỹ kỹ năng làm việc hiệu quả: kỹ năng xây dựng chiến lược kinh doanh, hệ hống nhân sự … cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.Giảng dạy các chuyên đề: Nhân sự, nhân tài, lãnh đạo, chiến lược, Quản trị sản xuất.CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÁC ĐÃ THAM GIA

Ông Nhâm là Trưởng dự án tư vấn xây dựng chiến lược phát triển và triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Công ty CP Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm – FECON, Công ty CP Bảo hiểm Hàng Không (VNI), Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào, Công ty CP Nam Dược, Cty CP Tập đoàn Dược Phẩm và Thương mại SOHACO.
Ông Nhâm cũng là chuyên gia tư vấn cao cấp thực hiện các dự án tư vấn xây dựng hệ thống KPIs và hệ thống lương 3P cho Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC), Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Công ty TNHH Việt Nam WACOAL, Công ty TNHH Á Mỹ Gia,
Ông Nhâm thực hiện Coaching chiến lược, đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp bảng điểm cân bằng BSC – KPIs cho Công ty CP Đầu tư CAPITAL HOUSE, Công ty CP Bon, Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP, Công ty CP Truyền thông VMG….