Các hoạt động đào tạo thúc đẩy kỹ năng tư duy phản biện và ra quyết định

Cho dù bạn đang xây dựng buổi đào tạo giới thiệu, tuân thủ, lãnh đạo hay bán hàng, thì các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên nên bao gồm các cơ hội học tập để nâng cao kỹ năng tư duy phản biện và ra quyết định. Đào tạo các kỹ năng dựa trên vai trò của nhân viên là điều cơ bản. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo nên phát triển các năng lực làm việc, không chỉ tập trung vào làm việc hiệu quả.

Nguyên nhân cho vấn đề này là tư duy phản biện sẽ giúp cải thiện hiệu suất. Đào tạo nhân viên về kỹ năng ra quyết định sẽ cung cấp công cụ cần thiết để các thành viên hoàn thành vai trò của mình, tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn và đáp ứng các thay đổi khó lường. Kỹ năng tư duy phản biện tốt giúp các nhân viên xây dựng sự tự tin. Họ có thể tự giải quyết vấn đề, suy nghĩ này thúc đẩy họ làm việc. Có nhiều phương pháp mà bạn có thể sử dụng để phát triển kỹ năng ra quyết định và tư duy phản biện.

3 phương pháp đào tạo giúp phát triển tư duy phản biện

1. Tạo ra các hoạt động đào tạo hòa nhập

Phản biện vừa là tư duy vừa là kỹ năng. Để khiến người học suy nghĩ, bạn cần họ chú ý và sẵn sàng tham gia vào các giờ học. Đừng để họ chỉ ngồi nghe thuyết trình, đọc tài liệu từ giờ này qua giờ khác, vì họ sẽ mất đi sự hứng thú. Hãy làm việc học trở nên tích cực hơn bằng cách trình bày dưới nhiều hình thức, dùng âm thanh, video và yêu cầu người học cùng tham gia.

  • Học tập tích cực yêu cầu các phương pháp thực hành sau:
  • Tạm ngưng bài thuyết trình để trả lời các câu hỏi
  • Cho phép người học kiểm soát tốc độ của khóa học bằng các công cụ điều hướng
  • Học bằng đa phương tiện và landing page (trang đích) tùy vào tính chất và nội dung lớp học
  • Cung cấp các hoạt động hợp tác
  • Sử dụng các đánh giá thực hành và đưa ra phản hồi cho người học
  • Thêm các hoạt động trò chơi.

2. Xây dựng niềm tin nơi người học

Sử dụng phương pháp học tập dựa trên kinh nghiệm để thể hiện các kỹ năng, sau đó cung cấp các cơ hội thực hành giúp người học hiểu và ghi nhớ thông tin. Hãy cho học viên đặt câu hỏi nếu cần thiết. Hơn nữa, hãy giúp học hiểu khi nào một vấn đề cần được chuyển lên cấp cao hơn, quy trình chuyển cấp và người thực hiện. Đôi khi chỉ cần cung cấp quy trình là đủ để tạo niềm tin cho nhân viên. Sự tự tin là điều kiện tiên quyết để giải quyết vấn đề.

3. Sử dụng các câu chuyện và tình huống

Khi thiết kế các module đào tạo và đánh giá, hãy cân nhắc việc thêm ngữ cảnh bằng cách sử dụng các câu chuyện hướng dẫn người học thực hành trước các tình huống có thể gặp phải. Khi đặt câu hỏi cho người học, hãy đưa ra nhiều lựa chọn, sau đó yêu cầu họ giải quyết vấn đề. Hãy cung cấp cho họ các tùy chọn để giải thích lựa chọn của mình và thử các câu trả lời khác nhau để tìm hiểu câu trả lời nào sai và nguyên nhân sai. Hãy giúp họ xem xét các biến số và lựa chọn thay thế dựa trên ngữ cảnh. Quá trình này sẽ xây dựng những kỹ năng họ cần để đưa ra quyết định đúng đắn trong công việc.

Để cải thiện hiệu suất của nhân viên và tỉ lệ thành công của các chương trình đào tạo và phát triển, bạn nên tích hợp các phương pháp học tập tích cực khuyến khích kỹ năng tư duy phản biện và ra quyết định để cải thiện khả năng của nhân viên. Sử dụng các phương pháp đào tạo tăng mức độ tương tác, điều chỉnh dựa trên vai trò của nhân viên và cung cấp bối cảnh để tăng động lực học tập. Những phương pháp này có thể dễ dàng tích hợp vào các chương trình học tập trực tiếp, kết hợp và trực tuyến.

Dịch từ Training Activities That Promote Critical Thinking and Decision-Making Skills

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ