Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực trong tình hình covid-19 thay đổi thế nào?

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tình hình ảnh hưởng covid-19 thay đổi thế nào?

COVID-19 khiến cho bài toán nhân sự trở nên “đau đầu” với các doanh nghiệp khi vừa phải đảm bảo công việc cho người lao động, vừa đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh. Đứng trước những khó khăn thách thức đó, công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực đã có những bước chuyển mình như thế nào để phù hợp với yêu cầu của xã hội?

1️⃣ ➡️💻Chuyển hóa công tác đào tạo sang hình thức trực tuyến Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều hình thức đào đạo trực tuyến khác nhau (đồng bộ hoặc không đồng bộ), tức là sử dụng hệ thống đào tạo trên nền tảng online thông qua E-Learning, các ứng dụng phần mềm như Zalo, Facebook, Google meeting, Zoom,… Với những hình thức này, doanh nghiệp có thể áp dụng với quy mô nhân sự lớn, độ phân bố rời rạc mà vẫn đảm bảo được tiến trình, chất lượng đào tạo thông qua hệ thống kiểm tra, đánh giá được lồng ghép ngay trong lúc học.

2️⃣ ➡️🏡Chuyển đổi hình thức làm việc – Work from home Cũng xuất phát từ yêu cầu hạn chế tiếp xúc ngăn ngừa dịch bệnh lây nhiễm, không ít doanh nghiệp đã lựa chọn hình thức “work from home”, cho phép nhân viên làm việc không tập trung. Nhân sự vẫn phải đảm bảo tiến độ làm việc như bình thường, báo cáo hoạt động thông qua các hệ thống quản lý online.

3️⃣ 📈Chú trọng quản lý và khen thưởng dựa trên hiệu suất. Vậy làm thế nào để có thể đánh giá chính xác hiệu suất, chất lượng công việc để có những đãi ngộ phù hợp nhất với nhân sự?

Một là, liên kết linh hoạt, rõ ràng các mục tiêu của nhân viên với ưu tiên của doanh nghiệp.

Hai là, quản lý công việc thông qua các hệ thống phần mềm online sẽ giúp nhà quản lý nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả dù nhân sự hoạt động không tập chung.

Ba là, chú trọng vào kết quả làm việc, cống hiến của nhân viên.

Do đó, doanh nghiệp cần phải có những bước chuyển mình phù hợp để không bị bỏ lại phía sau trước những đối thủ cạnh tranh. Và có thể phát triển vững mạnh trên cơ sở có một lực lượng lao động nhạy bén được đào tạo và phát triển không ngừng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ