Khóa đào tạo: Chuyển đổi số chuyên sâu cho đội ngũ thực thi và triển khai chương trình

Bùng nổ công nghệ thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số. Cách mạng 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trên tất cả các lĩnh vực mang lại tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của toàn thế giới. Nhưng chính đại dịch Covid-19 đã thay đổi hoàn toàn hành vi tiêu dùng, giải trí. Mọi người sử dụng các nền tảng công nghệ số nhiều hơn, đặt hàng online nhiều hơn, sử dụng các dịch vụ trực tuyến nhiều hơn. Chuyển đổi số giờ đây là xu thế tất yếu.

1. Khóa đào tạo chuyển đổi số

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Đây là nội dung cơ bản trong trụ cột kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nó đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp này.

Trong lĩnh vực kinh doanh, chuyển đổi số mang đến các lợi thế:

 • Tiết kiệm chi phí hoạt động cho doanh nghiệp
 • Quản lý thông tin và khai thác tài nguyên tốt hơn
 • Nâng cao trải nghiệm khách hàng
 • Tối ưu hóa hoạt động tác nghiệp trong và ngoài phòng ban
 • Mang lại sự linh hoạt của doanh nghiệp
 • Tăng sự minh bạch và hiệu quả trong hệ thống quản trị doanh nghiệp
 • Cải thiện năng suất của nhân viên và toàn bộ công ty
 • Tăng cơ hội, nâng cao khả năng cạnh tranh
 • Tăng lợi nhuận
 • Góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt hơn

Khóa đào tạo sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ thực thi và triển khai chương trình của doanh nghiệp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đồng thời cung cấp kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm nhằm giúp học viên xây dựng kế hoạch, vận hành chương trình Chuyển đổi số hiệu quả.

2. Đối tượng tham gia

Khóa học này dành cho:

 • Các đội ngũ trực tiếp vận hành chương trình Chuyển đổi số của các tổ chức/ doanh nghiệp
 • Đội ngũ thực thi triển khai chương trình Chuyển đổi số của các tổ chức/ doanh nghiệp
 • Người học đã có kiến thức cơ bản về hoạt động tổ chức/ doanh nghiệp và IT, nắm bắt được tiến bộ công nghệ.

3. Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với tổ chức/ doanh nghiệp nói riêng và đối với quốc gia nói chung.
 • Cung cấp cho học viên kỹ năng xây dựng chiến lược, kế hoạch và vận hành chương trình chuyển đổi số.
 • Ứng dụng được vào tình hình thực tế của doanh nghiệp.

4. Nội dung khóa học

Module 1: Sử dụng “Dữ liệu lớn” Big Data, “Kết nối vạn vật” IoT và “Trí tuệ nhân tạo” AI để tăng hiệu quả hệ thống CRM

Phần 1: Ứng dụng công nghệ “Dữ liệu lớn” Big Data trong lĩnh vực dầu khí
– Những đặc trưng của Big Data
– Tầm quan trọng của dữ liệu lớn Big Data trong lĩnh vực dầu khí
– Các xu hướng lớn từ thị trường Big Data trong ngành dầu khí

Phần 2: Ứng dụng công nghệ “Kết nối vạn vật” IoT trong lĩnh vực dầu khí
– Tổng quan về công nghệ IoT
– Tầm quan trọng của IoT trong lĩnh vực dầu khí
– Ứng dụng IoT trong các hoạt động của lĩnh vực dầu khí

Phần 3: Ứng dụng công nghệ “Trí tuệ nhân tạo” AI trong lĩnh vực dầu khí
– Tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực dầu khí
– Ứng dụng AI vào hoạt động dầu khí Việt Nam: phân tích dữ liệu, tối ưu chuỗi cung ứng, quản lý tồn kho, bảo trì dự báo

Thực hành làm bài tập nhóm và chia sẻ case studies của doanh nghiệp.

Module 2: Sự thay đổi công nghệ và hạ tầng trong Chuyển đổi số

Phần 1: Sự thay đổi công nghệ và tác động đến chiến lược Chuyển đổi số
– Ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực khác nhau
– Tác động kinh tế, xã hội của các công nghệ đột phá

Phần 2: Lựa chọn giải pháp hạ tầng công nghệ
– Các thành phần cấu trúc của hạ tầng công nghệ
– Tiêu chí lựa chọn giải pháp hạ tầng công nghệ
– Phương pháp đánh giá các lựa chọn giải pháp hạ tầng công nghệ

Phần 3: Kiến trúc doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo doanh nghiệp, nền tảng kinh doanh
– Phương pháp thiết kế kiến trúc doanh nghiệp
– Công cụ thiết kế kiến trúc doanh nghiệp
– Phương pháp xây dựng mô hình kinh doanh nền tảng dựa trên công nghệ
– Các bước triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ

Thực hành làm bài tập nhóm và chia sẻ case studies của doanh nghiệp.

Module 3: Hệ thống Giám sát thông tin trên không gian mạng và An toàn thông tin trong Chuyển đổi số

Phần 1: Hệ thống giám sát thông tin trên không gian mạng
– Lợi ích của giám sát thông tin trên không gian mạng
– Các hệ thống quản lý và giám sát thông tin

Phần 2: An toàn thông tin trong Chuyển đổi số
– Rủi ro về an toàn thông tin
– Thực trạng an toàn thông tin trên thế giới và Việt Nam hiện nay
– Chiến lược an toàn thông tin song hành với Chuyển đổi số

Thực hành làm bài tập nhóm và chia sẻ case studies của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ