Phương pháp xây dựng năng lực từ kiến thức và kinh nghiệm

Mô hình năng lực có tính tuần hoàn vì các kiến thức, kỹ năng và thái độ khác nhau hỗ trợ cho các hành vi và hiệu suất thống nhất. Các hành vi và hiệu suất được sử dụng với bấy kỳ vai trò và trách nhiệm nào để tạo ra mô hình năng lực.

Mô hình năng lực

Ví dụ một năng lực cần thiết của một trainer là “khả năng thiết lập môi trường học tập cho người trưởng thành”. Khi lựa chọn một năng lực, điều đầu tiên bạn cần làm là xác nhận vai trò của người thực hiện. Trong ví dụ này, vai trò được thể hiện là một trainer. Tuy nhiên, nhân viên thiết kế khóa học cũng có thể thiết kế phần bắt đầu buổi học để thiết lập môi trường học tập. Tiếp theo, bạn cần liệt kê các kết quả hoặc đầu ra, và xác định các kiến thức, kỹ năng, thái độ hỗ trợ. Cung cấp các mô tả riêng biết cho các năng lực cơ bản và nâng cao. Các ví dụ dưới đây là mô tả đơn giản về năng lực thiết lập môi trường học tập nâng cao.

Năng lực cơ bản: Thiết lập môi trường làm việc cho người trưởng thành

Người thực hiện: Giảng viên

Trainer chào đón học viên khi học vừa bước vào phòng và phát tài liệu, bảng tên. Trainer đề nghị học viên giới thiệu bản thân và mục tiêu khi đi học

Đầu ra hoặc kết quả:

Học viên tích cực, hoàn thành phần giới thiệu, chỉ ra mục tiêu tham gia đào tạo

Kiến thức:

 • Hiểu thế nào là phần giới thiệu phù hợp với giảng viên và học viên

Kỹ năng:

 • Tiến hành giới thiệu khiến người học thấy thoải mái
 • Thiết lập các nội quy cơ bản và thông báo lịch trình của khóa học
 • Hỏi thông tin từ người học về mục tiêu, kinh nghiệm và động lực đối với chủ đề của khóa học

Thái độ:

 • Quan tâm đến việc duy trì trật tự và kiểm soát
 • Quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu của từng học viên tham gia

Năng lực nâng cao: Thiết lập không gian học cho người trưởng thành

Người thực hiện: Giảng viên

Khi học viên vào lớp học truyền thống hay lớp học ảo, giảng viên chào đón và đề xuất mọi người giới thiệu về bản thân. Mở các bài nhạc không có bản quyền, hướng dẫn và phân chia các nhóm. Đăng bản mô tả tổng quan khóa học. Có các slide giới thiệu chủ đề của khóa học. Học viên tạo ra bảng tên của mình và nhận tài liệu học tập. Buổi đào tạo bắt đầu đúng giờ với phần mở đầu là mọi người cùng tham gia hoạt động khởi động liên quan đến nội dung khóa học.

Đầu ra hoặc kết quả:

Học viên tích cực, phần giới thiệu, âm nhạc, đồ họa tổng quan khóa học, bảng tên, học cụ, quy tắc cơ bản, mục tiêu khóa học

Kiến thức:

 • Nhận thức được vai trò của âm nhạc trong môi trường học tập
 • Nhận thức được vai trò của thiết lập quy tắc cơ bản vào đầu buổi học
 • Hiểu thế nào là phần giới thiệu phù hợp với giảng viên và học viên
 • Nhận thức được hứng thú hoặc yêu cầu của học viên khi tham gia lớp học, ví dụ như chỗ ngồi, cách làm bảng tên,….
 • Hiểu được những rủi ro có thể xảy ra cho học viên
 • Nhận thức được các hoạt động thiết lập không gian và thay đổi vị trí chỉ nên chiếm một phần tám hoạt động của khóa học.

Kỹ năng:

 • Thiết kế đồ họa mô tả tổng quan khóa học
 • Lựa chọn nhạc phù hợp và video giới thiệu trong khi học viên ổn định
 • Hiển thị các slide giới thiệu chủ đề của buổi đào tạo
 • Nhận diện những yếu tố rủi ro trong các hoạt động liên quan đến nhóm đối tượng cụ thể
 • Tiến hành phần bắt đầu buổi học có sự tham gia của tất cả mọi người, ít rủi ro và liên quan đến nội dung của khóa học
 • Tiến hành giới thiệu giúp người học cảm thấy thoải mái
 • Thiết lập các nội quy cơ bản và thông báo kế hoạch khóa học
 • Hỏi thông tin từ học viên về mục tiêu, kinh nghiệm và động lực tham gia khóa học
 • Giúp học viên gắn kết mục tiêu khóa học với nhu cầu kinh doanh

Thái độ:

 • Nhạy cảm với nhu cầu của học viên về việc tham gia vào các hoạt động có rủi ro thấp
 • Cam kết để học viên tham gia vào việc ra quyết định

Lưu ý rằng phần mô tả năng lực nâng cao cung cấp các phương pháp bổ sung và phức tạp hơn để thiết lập môi trường học tập. Kết quả đầu ra lớn hơn và hiệu quả hơn trong việc thiết lập môi trường học tập cho người trưởng thành. Năng lực nâng cao được xây dựng dựa trên kiến thức, kỹ năng và thái độ. Khi kiến thức và kỹ năng mới được tiếp thu và thái độ mới được phát triển, giảng viên có thể đạt tới cấp độ năng lực mới.

Trích và dịch từ sách “The Trainer’s Journey to competence”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ