Thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển nhân lực LCT

Xã hội phát triển nhanh chóng do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khiến nhu cầu về lực lượng lao động có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn cao và linh hoạt thích nghi nhanh ngày càng cao. Các hoạt động nghiên cứu khoa học về nguồn vốn con người trong môi trường kinh tế xã hội ngày càng được chú trọng, không những giúp phát triển cá nhân mà còn mang lại sự tăng trưởng vượt bậc cho các doanh nghiệp.

Tháng 11/2023 đánh dấu một bước tiến mới của LCT trên con đường hoạt động và trao giá trị cho các doanh nghiệp. Sở Khoa học Công nghệ TP Hồ Chí Minh cấp phép thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nhân lực LCT, hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:

  1. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai thực nghiệm trong các lĩnh vực: Tâm lý học, kinh tế và kinh doanh, khoa học giáo dục, công nghệ thông tin và truyền thông.
  2. Dịch vụ khoa học – công nghệ: Tổ chức hội nghị, hội thảo thông tin khoa học công nghệ, tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký.
  3. Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nhân lực LCT ra đời với mong muốn nâng cao năng lực của nhân viên trong các doanh nghiệp, cũng như góp phần vào sự phát triển của lực lượng lao động trên con đường phát triển nghề nghiệp và chia sẻ giá trị với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline:0967 92 56 56
Nhắn tin Facebook Zalo: 0967 92 56 56 Bản đồ