Chuyên gia ĐINH THỊ THƯ   CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ MARKETING Đã từng giữ nhiều vị trí quản lý cho nhiều công ty, tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia. Chuyên Cố vấn và Đào tạo, Triển khai, Tư vấn chiến lược cho nhiều công ty, tập đoàn, và các trường đại học Đào…

Chuyên gia

ĐINH THỊ THƯ

 

CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ MARKETING

Đã từng giữ nhiều vị trí quản lý cho nhiều công ty, tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia.

Chuyên Cố vấn và Đào tạo, Triển khai, Tư vấn chiến lược cho nhiều công ty, tập đoàn, và các trường đại học

Đào tạo cho Tổng công ty VTC: Chương trình đào tạo dành cho toàn bộ Ban lãnh đạo của Tổng công ty và Lãnh đạo, Quản lý cấp trung gian của các công ty thành viên thuộc tổng công ty VTC.
Đào tạo cho Mobifone: Các khách hàng VIP, các đối tác cung cấp dịch vụ cho Mobifone về sử dụng các công cụ e-marketing để phát triển hệ thống bán hàng cho đội ngũ đối tác của Mobifone trên toàn quốc.Đào tạo cho Mobifone Hà Nội: Đào tạo về social media và sử dụng Internet Marketing hiệu quả cho đội ngũ nhân viên bán hàng thuộc phòng Kinh doanh của Mobifone Hà Nội.Đào tạo cho Vinaphone: Đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý cấp trung gian của Mobifone Hà Nội về ứng dụng thương mại điện tử và tìm kiếm khách hàng trên mạng xã hội; cách ứng xử với khách hàng qua mạng xã hội; xử lý khủng hoảng truyền thông cho Vinaphone Hà Nội.Đào tạo cho Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Tổng công ty Xăng Dầu Khu vực I): Đào tạo cho toàn bộ ban lãnh đạo, quản lý cấp trung gian của Tổng công ty về việc xây dựng thương hiệu trực tuyến; nhận biết các cuộc khủng hoảng truyền thông; cách thức xử lý khủng hoảng truyền thông.Đào tạo cho Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội: Đào tạo cho cán bộ công nhân viên của trường khai thác tuyển sinh trên internet nói chung và trên các kênh truyền thông của nhà trường và các kênh truyền thông hiệu quả cho mô hình tuyển sinh.