Chuyên gia Trần Thị Ngọc Hạnh   Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Trường Đại Học Kinh Tế & Tài Chính HCM. Mini MBA – Học viện The Oxford Centre For Leadership – United Kingdom. Cử nhân Tiếng Anh – Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – HCM Hơn 18 năm…

Chuyên gia

Trần Thị

Ngọc Hạnh

 

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Trường Đại Học Kinh Tế & Tài Chính HCM. Mini MBA – Học viện The Oxford Centre For Leadership – United Kingdom. Cử nhân Tiếng Anh – Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – HCM

Hơn 18 năm kinh nghiệm trong các vị trí Giám đốc điều hành, quản lý cấp cao, chuyên gia tư vấn, huấn luyện, giảng viên – chuyên gia đào tạo trong nhiều lĩnh vực tại các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN

Kỹ năng Giao tiếp chuyên nghiệp & hiệu quả (từ cơ bản – nâng cao), Nâng cao năng lực đội ngũ Quản lý (các cấp), Kỹ năng Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, Kỹ năng Tư vấn bán hàng hiệu quả (B2B & B2C), Kỹ năng tư vấn, bán hang và chăm sóc khách hàng qua điện thoại, Kỹ năng Xây dựng và quản trị Hành trình trải nghiệm khách hàng, Kỹ năng Thuyết trình và nói chuyện trước công chúng, Kỹ năng Làm việc và kiểm soát hiệu suất làm việc hiệu quả, Kỹ năng Xây dựng hình ảnh và phong cách cá nhân chuyên nghiệp và thanh lịch, Kỹ năng Tạo động lực và truyền cảm hứng, Kỹ năng Làm việc nhóm hiệu quả, Kỹ năng Quản trị & tổ chức hành chính văn phòng, Kỹ năng Lập kế hoạch và báo cáo hiệu quả, Kỹ năng Thiết lập KPI, Kỹ năng Phỏng vấn và tuyển dụng hiệu quả, Tổ chức vận hành kinh doanh, Kỹ năng Tổ chức sự kiện, Xây dựng và vận hành tổ chức theo 5S, ISO 9001:2015

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN – COACHING

Tái cấu trúc hệ thống vận hành doanh nghiệp, Quản trị nguồn nhân lực, Xây dựng hệ thống KPI -lương 3P, Xây dựng khung năng lực, Xây dựng & mở rộng kênh phân phối, Thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng, Xây dựng hệ thống CSKH – CRM, Xây dựng lộ trình phát triển tài năng, Xây dựng hệ thống tổ chức đào tạo nội bộ cho DN, Xây dựng – thiết kế – chuẩn hóa tài liệu giảng dạy nội bộ (online & offline)