Chuyên gia NGUYỄN DUY KHA Thạc Sĩ ĐH ESG Paris – Cộng Hòa Pháp (Chuyên ngành: Quản Trị Chiến Lược) KINH NGHIỆM LÀM VIỆC * 1996-1999 :  Pepsi Vietnam – Quản lý kênh bán hàng trọng điểm. * 2000- 2007:  IC Pharma Vietnam  – Gíam Đốc phụ trách kinh doanh OTC-ETC * 2007 -2009:  American…

Chuyên gia

NGUYỄN

DUY KHA

Thạc Sĩ ĐH ESG Paris – Cộng Hòa Pháp (Chuyên ngành: Quản Trị Chiến Lược)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

* 1996-1999 :  Pepsi Vietnam – Quản lý kênh bán hàng trọng điểm.

* 2000- 2007:  IC Pharma Vietnam  – Gíam Đốc phụ trách kinh doanh OTC-ETC

* 2007 -2009:  American Standard  –  Giám Đốc Chi Nhánh.

* 2009- 2015: Fonterra Brands Vietnam – Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc

* 2015- 2017: Heineken Brewery Vietnam – Giám Đốc Đào Tạo Thương Mại ..

* 2018 – Nay: Fonterra Brands Vietnam – Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc

KINH NGHIỆM QUẢN LÝ

* Hơn 23 năm làm việc các vị trí quản trị cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia lớn của Mỹ, Châu Âu, Châu Á.

* Hơn 18 năm đảm nhiệm cấp bậc giám đốc.

*Đã từng phụ trách toàn bộ thị trường Việt Nam.

ĐÀO TẠO

* Đào tạo doanh nghiệp  từ 2009 đến nay.

* Diễn giả – host các Workshop/ Seminar.

* Đào tạo Inhouse – Public cả nước.