Chuyên gia NGUYỄN PHAN ANH Thạc sỹ Đại học NICE SOFIA ANTIPOLIS (PHÁP): Quản trị kinh doanh quốc tế (MBA) Đại học thương mại – hệ chính quy 2008 2004 – 2008: cử nhân chuyên ngành: kinh tế. Đại học Luật Hà Nội – Hệ Chính Quy 2014 2012 – 2014: Cử nhân chính quy…

Chuyên gia

NGUYỄN

PHAN ANH

Thạc sỹ Đại học NICE SOFIA ANTIPOLIS (PHÁP): Quản trị kinh doanh quốc tế (MBA)

Đại học thương mại – hệ chính quy 2008 2004 – 2008: cử nhân chuyên ngành: kinh tế. Đại học Luật Hà Nội – Hệ Chính Quy 2014 2012 – 2014: Cử nhân chính quy Chuyên ngành: Luật. Đại học Luật Hà Nội: hệ chính quy : 2017 2014 – 10/2016

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Từ 03/2007 – nay: Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh và Marketing, công ty BMX group (ban mai xanh JSC). Từ 10/2018-04/2019: Công ty TNHH Kim Lâm, Cố vấn và phụ trách Giám đốc phụ trách Marketing công ty TNHH Kim Lâm. Từ 10/2008 – nay: giảng viên đại học chuyên ngành TMĐT và Marketing điện tử, giảng dạy bậc đại học. Từ 2010- nay: Tham gia tư vấn cho hơn 400 doanh nghiệp &  cá nhân về các mô hình kinh doanh, mô hình marketing điện tử, bán hàng trực tuyến…

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 2012 – NAY

Tư vấn và Đào tạo, Triển khai quảng cáo trực tuyến, bán hàng trực tuyến, marketing online, xây dựng thương hiệu và truyền thông trực tuyến; xử lý khủng hoảng trực tuyến cho doanh nghiệp. Là nhà quảng cáo trực tuyến, cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo, quảng cáo trực tuyến, bán hàng trực tuyến; trực tiếp làm quảng cáo trên Google, Facebook, SEO…