Chuyên Gia TRẦN THỊ MINH HẢI 1987–1992:   Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Hà Nội (Khoa Nga Văn). 1992–1994:   Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ, Hà Nội (Khoa Anh Văn). 2009: MBA HSB. – Chị Trần Thị Minh Hải đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm trong ngành và là chuyên gia hàng đầu…

Chuyên Gia

TRẦN THỊ MINH HẢI

1987–1992:   Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Hà Nội (Khoa Nga Văn). 1992–1994:   Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ, Hà Nội (Khoa Anh Văn). 2009: MBA HSB.
– Chị Trần Thị Minh Hải đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm trong ngành và là chuyên gia hàng đầu Việt Nam về huấn luyện giọng nói, thuyết trình.
– Chị đã từng làm việc với nhiều tổng công ty và tập đoàn lớn tại Việt Nam như: BIDV, TienphongBank, Anbinh Bank, Maritime Bank, VTV cab, Vietnam Airline, Vinmec, Tập đoàn FLC, Mobifone VMS, Tập đoàn Kinh Đô, Vinhomes…
– Từ 1999 -2007: Vietnam Airlines: Huấn luyện Kỹ năng phục vụ, Giao tiếp ứng xử và Quan hệ, Chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Huấn luyện bay. Từ 2007- 2010: EQuest Academy: Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Bắc. Từ 2010- 2011: Viện Tư vấn và Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng – BTCI: Giám đốc chương trình đào tạo nghề Future Bankers. Từ 2012 – nay: Công ty Đào tạo và Hỗ trợ Giáo dục 2AndH, Chủ nhiệm Chương trình Làm chủ giọng nói: Luyện Giọng nói trong Giao tiếp, Thuyết trình có Thần, Khí, có Ngữ điệu truyền cảm, ứng dụng trong  việc bán hàng trực tiếp, chăm sóc, tư vấn khách hàng và bán hàng. Từ 2012- 2015: Giảng viên thỉnh giảng tại các công ty Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp: Công ty Unicom, Viện quản trị Kinh doanh FPT, AFC Việt Nam, …
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO VÀ KÈM CẶP  

Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng quản lý thời gian. Kỹ năng trình bày hiệu quả, Kỹ năng giao tiếp ứng xử, Kỹ năng thuyết trình thuyết phục, Quy trình đón tiếp và tư vấn thành công khách hàng trực tiếp. Kỹ năng giao tiếp ứng xử qua điện thoại. Hình ảnh chuyên nghiệp và Nghi thức xã giao trong Môi trường Công sở. Kỹ năng tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng, Kỹ năng bán hàng qua điện thoại. Kỹ năng kèm cặp và Huấn luyện nhân viên cho Quản lý cấp trung. Thành công mang tới cộng đồng Chương trình Làm chủ giọng nói_I Love. Thành công tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ chương trình huấn luyện: Tư duy dịch vụ và Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng hiệu quả, Kỹ năng Tuyển dụng và giữ chân nhân tài và các kỹ năng khác