Chuyên Gia NGUYỄN ĐỨC SƠN Chuyên gia thương hiệu hàng đầu VN Giám đốc chiến lược thương hiệu Richard Moore Associates tại VN

Chuyên Gia

NGUYỄN ĐỨC SƠN

Chuyên gia thương hiệu hàng đầu VN

Giám đốc chiến lược thương hiệu Richard Moore Associates tại VN