Chuyên Gia PHAN KHẮC THÀNH Đang là quản lý và điều hành tại Công ty tư vấn Hệ thống Quản lý Sáng tạo CIMS Việt Nam. Đã tham gia đào tạo cho: công ty Viking Thủy Điển, công ty Annora Thanh Hóa, Vinatex Đà Nẵng, Nhà máy may Phú Mỹ, Bình Định, Công ty chăn…

Chuyên Gia

PHAN KHẮC THÀNH

Đang là quản lý và điều hành tại Công ty tư vấn Hệ thống Quản lý Sáng tạo CIMS Việt Nam.

Đã tham gia đào tạo cho: công ty Viking Thủy Điển, công ty Annora Thanh Hóa, Vinatex Đà Nẵng, Nhà máy may Phú Mỹ, Bình Định, Công ty chăn wrap gối nệm Thế Linh ở Đồng Nai, …

Đã từng giữ vị trí quản lý, giám đốc cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia: các công ty về lĩnh vực may mặc – giày da, Victoria Secret, Triumph, công ty Tea Kwang Vina Industrial Joint Stock Company, Tập đoàn xây dựng Hazama Corporation …

Là chuyên viên đào tạo các kỹ năng:

  • Hoạch định chiến lược, mục tiêu, chỉ tiêu
  • Thiết lập quy trình làm việc
  • Phân công công việc và xây dựng cơ cấu tổ chức
  • Kiểm soát và giảm thiểu chi phí quản lý.
  • Quản lý và cải tiến hệ thống quản lý môi trường, an toàn sức khỏe.