Chuyên gia LÊ ĐẠI NGỌC     Cử nhân Khoa học (chuyên ngành Anh văn- Đại học Tổng hợp TP HCM) Bằng Train the Trainer – 1.BOSCH Việt Nam – 2.BOSCH Malaysia & 3.BOSCH China. Bằng International GSA – Asiana Airlines – tốt nghiệp tại Thailand. Bằng Tâm lý nhân sự trong doanh nghiệp. Bằng…

Chuyên gia

LÊ ĐẠI NGỌC

 

 

Cử nhân Khoa học (chuyên ngành Anh văn- Đại học Tổng hợp TP HCM)

Bằng Train the Trainer – 1.BOSCH Việt Nam – 2.BOSCH Malaysia & 3.BOSCH China.

Bằng International GSA – Asiana Airlines – tốt nghiệp tại Thailand.

Bằng Tâm lý nhân sự trong doanh nghiệp.

Bằng Giám đốc Kinh doanh – Tiếp thị chuyên nghiệp,  …

KINH NGHIỆM THỰC TẾ VỀ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & TÁI CẤU TRÚC

Chuyên đề về quản lý con người: Kỹ năng Quản lý & lãnh đạo; Kỹ năng Lãnh đạo tình huống; Kỹ năng Quản lý cấp trung; Kỹ năng Quản lý & nâng cao năng lực nhân sự, Kỹ năng Tạo động lực,…

Chuyên đề về Quản lý nhân sự: Chính sách tuyển dụng – sử dụng & lưu dụng nguồn nhân lực; Chính sách đào tạo huấn luyện nội bộ, Kỹ năng thiết kế – xây dựng bảng mô tả công việc các chức danh, Kỹ năng Quản trị nguồn nhân lực, Phương pháp trả lương 3P,…

Chuyên đề về Quản trị kinh doanh: Kỹ năng tư vấn bán hàng (các cấp độ: B2C – B2B – B2P), Kỹ năng bán hàng tại hệ thống siêu thị – bán hàng qua điện thoại – bán hàng dự án, Kỹ năng chăm sóc khách hàng (từ cơ bản đến nâng cao), Kỹ năng đàm phán & thuyết trình chuyên nghiệp, Kỹ năng Quản lý quan hệ khách hàng (CRM); Lập kế hoạch kinh doanh & triển khai kinh doanh hệ thống bán hàng, Phân công phân nhiệm RACIQ,…

Chuyên đề về Quản trị sản xuất: Chương trình 5S – Kaizen – ISO, Quản lý chất lượng QA – QC – TQM, Quản lý chi phí bài bản, Quản lý nguồn nhân lực sản xuất, Quản lý quy trình sản xuất,…

Chuyên đề về các kỹ năng mềm: Kỹ năng Hoạch định & tổ chức công việc hiệu quả, Kỹ năng Hoạch định & Quản lý thời gian bài bản, Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp, Kỹ năng Quản lý đội nhóm hiệu quả, Kỹ năng Giải quyết vấn đề & đưa ra quyết định, Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả, Kỹ năng Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, Kỹ năng Quản lý sự thay đổi, Kỹ năng Quản trị sự rủi ro, …

Kinh doanh & Tiếp thị: Thiết kế hệ thống phân phối – Quản lý hệ thống phân phối toàn quốc – Thiết kế & hoạch định kế hoạch Kinh doanh & Tiếp thị – Kế hoạch triển khai & Quản lý các nguồn lực…

Hệ thống Sản xuất & Hậu cần: Xây dựng hệ thống mô tả công việc, hệ thống đánh giá thành tích (BSC & KPI), Xây dựng hệ thống chính sách đãi ngộ – thang bảng lương …