Chuyên Gia FRANCIS HÙNG Diễn giả hàng đầu châu Á. Giám đốc bán hàng xuất sắc nhất Việt Nam Đạt giải thưởng Marriott Hoa Kỳ. Nguyên GĐ kinh doanh và tiếp thị tập đoàn Ascott International. Là chuyên gia đào tạo và tư vấn về bán hàng và kinh doanh

Chuyên Gia

FRANCIS HÙNG

Diễn giả hàng đầu châu Á.

Giám đốc bán hàng xuất sắc nhất Việt Nam

Đạt giải thưởng Marriott Hoa Kỳ.

Nguyên GĐ kinh doanh và tiếp thị tập đoàn Ascott International.

Là chuyên gia đào tạo và tư vấn về bán hàng và kinh doanh