Chuyên Gia TRẦN HOÀNG HIỆP Thạc Sĩ ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực tại trường McFord University – Mỹ Đã làm việc tại Standard Chartered Bank – Singapore Hơn 26 năm làm việc trong và ngoài nước, giữ những vị trí quản lý quan trọng Là chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và thiết…

Chuyên Gia

TRẦN HOÀNG HIỆP

Thạc Sĩ ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực tại trường McFord University – Mỹ
Đã làm việc tại Standard Chartered Bank – Singapore

Hơn 26 năm làm việc trong và ngoài nước, giữ những vị trí quản lý quan trọng

Là chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế các chương trình đào tạo lớn về quản trị cho ngành ngân hàng Việt Nam.

Chuyên đào tạo các chuyên ngành: Quản lý rủi ro, Quản lý ngân hàng thương mại, Xúc tiến xuất khẩu vào thị trường, Dẫn dắt sự thay đổi lớn, Kỹ năng bán hàng …